Skip to the content

Vi har fået vores egen produktspecifik EPD

Vi vil forbedre vores CO2-aftryk og støtte arbejdet omkring LCA.

EPD'en giver os indsigt i vores produkters indvirkning på miljøet, og hjælper os til at træffe beslut-ninger, så vores CO2-aftryk minimeres og vi kan bidrage til flere bæredygtige
byggerier.

EPD Nr.: MD-24071-DA